Algemene praktijkinformatie – Huisarts van Kuppevelt – Zeist
Tollenslaan 30 3702 GV Zeist Tel:030 6963207 Spoed 030 6963207 keuze 1
Header afbeelding

Algemene praktijkinformatie

 

 

 

Afspraken, visites, e- consult of telefonisch contact

Afspraken

Als u het praktijknummer 030 6963207 belt komt u in een keuzemenu: keuze 1 voor spoed, keuze 2 voor herhaalrecepten keuze 3 voor contact met de assistente, u krijgt een terugbelafspraak.

Wij hebben dit systeem moeten invoeren om onnodige wachttijden te voorkomen en de assistente de gelegenheid geven de telefoontjes netjes af te handelen. Wij vragen daarbij om uw begrip.

U kunt ook via de Zorg4Zeist app zelf een afspraak inplannen, 24 uur per dag. Het aantal beschikbare spreekuurplaatsen hiervoor is beperkt om ook ruimte te bieden voor de telefonische afspraken.  Als u belt voor een afspraak verzoeken wij u om dat bij voorkeur vòòr 10.30 uur te doen.  Wij plannen standaard 15 minuten voor een consult. De assistente zal bij het maken van een afspraak vragen naar de reden van  uw komst. Hierdoor is een betere planning van het spreekuur mogelijk. Als u een afspraak hebt gemaakt, hoeft u zich niet aan de balie te melden.

Huisbezoeken

Mocht u te ziek zijn om naar de praktijk te komen dan kunt u een huisbezoek aanvragen bij voorkeur vòòr 10.30 uur. Een vervoersprobleem is in principe geen reden voor een huisbezoek.

E-consulten

Via onze website en de zorg4Zeist app geven wij u de mogelijkheid om beveiligd een korte vraag te stellen. Het is niet de bedoeling deze weg te gebruiken voor acute of ingewikkelde zaken, dan kunt u beter een afspraak maken. Wel kunt alvast foto’s e.d. meezenden met een E-consult.

Telefonisch contact met de arts

Hiervoor kunt u de assistente bellen bij voorkeur vòòr 10.30 uur; zij zet dan de afspraak in de agenda zodat de arts u terugbelt.

Herhaalrecepten

Het makkelijkste is om de Zorg4Zeist app te gebruiken voor de aanvraag van herhaalrecepten. U kunt ook bellen: 030-6963207 (optie 2). Het is van belang dat u het volgende duidelijk vermeldt:

  1. Uw naam en geboortedatum
  2. Naam geneesmiddel en sterkte (stofnaam en geen merknaam)
  3. Gebruik en de gewenste hoeveelheid
  4. Naam apotheek en evt. gewenste bezorging aan huis

Uw aanvragen worden op werkdagen tot 12.00 uur verwerkt en kunnen dan de volgende werkdag bij uw apotheek worden opgehaald.

Samenwerking

Onze praktijk werkt nauw samen met de praktijk van dr. Van der Mispel en dr. Bonenkamp op dezelfde locatie.
In de middaguren zijn de assistentes druk met andere werkzaamheden. De telefoontjes worden dan gezamenlijk afgehandeld.
Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en bij voorkeur vòòr 10.30 uur te bellen, of anders gebruik te maken van de Zorg4Zeist app.

Verder zijn er diverse samenwerkingsafspraken binnen het sociaal domein. (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdzorg, GGZ) Voor informatie hierover verwijzen wij naar de site www.zorg4zeist.nl

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Wij raden dringend aan om  via www.volgjezorg.nl uw toestemming te geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens met andere behandelaars zoals de huisartsenpost en de apotheek. Dit is van belang voor de continuïteit van de zorg. De privacy van uw medisch dossier is gegarandeerd volgens de richtlijnen voor het goed beheerd zorgsysteem.

Waarneming bij vakantie en afwezigheid van uw huisarts

Bij afwezigheid van de huisarts kunt u voor gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer terug is contact opnemen met een praktijk uit de waarneemgroep. Klik hier voor meer informatie.

 

Zorg4Zeist App

Wij raden u aan de Zorg4Zeist app te installeren op uw smartphone of tablet zodat u via deze weg onder andere afspraken kunt maken, herhaalrecepten kunt aanvragen en vragen kunt stellen direct aan uw arts. Tevens vindt u hier alle belangrijke contactgegevens en de openingstijden van de praktijk.

Het is belangrijk dat u voor elk gezinslid (ook kinderen) een eigen account aanmaakt met een uniek emailadres! Anders komt de verkeerde informatie in uw dossier. Vanuit de zorg4Zeist app kunnen wel meerdere accounts worden beheerd.

Praktijkaccreditatie

Als praktijk hebben wij het NHG accreditatie keurmerk in ontvangst mogen nemen. Het betreft een kwaliteitskeurmerk van onze beroepsgroep. Dit laat zien dat kwaliteit in onze huisartsenpraktijk is getoetst en goedgekeurd en dat er continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Afgelopen jaar zijn wij bezig geweest om alle zorgprocessen en voorzieningen na te lopen en waar nodig bij te werken om zo aan alle eisen en voorwaarden van de NHG praktijkaccreditatie te voldoen. Vanaf 2019 zullen wij driejaarlijks een audit ondergaan, waarin wordt getoetst of wij blijvend aan alle voorwaarden voldoen en continu aan verbetering werken.

NHG Praktijk Accreditering is door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om op onafhankelijke wijze de NHG-Praktijkaccreditering uit te voeren.