Medische/ geneeskundige verklaringen – Huisarts van Kuppevelt – Zeist
Tollenslaan 30 3702 GV Zeist Tel:030 6963207 Spoed 030 6963207 keuze 1
Header afbeelding

Medische/ geneeskundige verklaringen

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Alleen door een onafhankelijke arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dit is niet uw huisarts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig om naar een arts te gaan die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de u, extra informatie bij uw huisarts opvragen en/of bij uw andere behandelend artsen.

Waarom is dit zo geregeld?

  • De behandelend arts moet zich kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer de arts een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat.
  • De behandelend arts is niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een voorziening kan worden toegewezen, of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Het is daarom ook in het belang van de u dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling.

Doorverwijzing van patiënten

U kunt het volgende doen:

  1. Navraag doen bij de instantie die van u een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kan volstaan met een verklaring van uzelf over zijn gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst;
  2. Een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) verstrekken aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt;
  3. Contact zoeken met een ter zake deskundige arts waarbij die u niet onder behandeling staat. Deze arts kan met toestemming van de u ook feitelijke informatie over zijn gezondheidstoestand bij de huisarts of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij uw beoordeling betrekken;
  4. De instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, vragen om een onafhankelijke arts voor u te regelen.